Pieter de Kok

Planning van de NOW controle
Van Coney mag natuurlijk verwacht worden dat we de 3900N standaard en bijhorende accountantsprotocol bestuderen vanuit een data-driven mindset, dat we nadenken over welke werkzaamheden we met inzet van data-analyse, process mining en visualisatie kunnen oppakken? Dat hebben we ook gedaan, en we zijn in het werkveld gestart.

De NOW audit is onderverdeeld in vier hoofdblokken, per hoofdblok hebben we in kaart gebracht waar een data driven aanpak een rol kan spelen. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen bestaande controlecliënten, of ondernemingen die Coney voor het eerst vragen om een NOW assurance-rapport. We hebben alleen in de fase “Verkrijgen van onderzoeksinformatie” een kapstok gevonden naar inzet datatechnologie.