RJ-Uiting 2021-9: Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022

2021-05-19T10:01:11+01:0019 mei 2021|Nieuws|

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2021-9 'Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022' uitgebracht. Vanwege de voortdurende ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van

In gesprek met de Kwartiermakers

2021-05-19T13:50:59+01:0018 mei 2021|Nieuws|

Een jaar geleden zijn Marlies de Vries en Chris Fonteijn op verzoek van de minister van Financiën van start gegaan als Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. De NBA organiseerd op donderdag 20 mei van 16.00 tot ± 17.30 uur het webinar ‘In gesprek met de Kwartiermakers’, waarin de Kwartiermakers met u in gesprek gaan over de toekomst

Geeft AFM het begrip ‘Incident’ een nieuwe interpretatie voor accountantsorganisaties?

2021-05-19T13:48:52+01:0018 mei 2021|Nieuws|

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert haar aangepaste interpretatie van het begrip 'incident' bij incidentmeldingen door accountantsorganisaties. Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op

RJ-Uiting 2021-8: Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag

2021-05-19T13:56:39+01:0013 mei 2021|Nieuws|

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt in RJ-Uiting 2021-8 voor hoofdstuk 400 Bestuursverslag beleidsneutraal te herstructureren. Met deze nieuw voorgestelde inrichting en structuur wordt beoogd de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. De gebruiker wordt op deze manier beter gefaciliteerd om te bepalen welke voorschriften op een specifieke onderneming van toepassing

RJ Uiting 2021-6 – Covid-19

2021-03-29T14:28:56+01:0029 maart 2021|Nieuws|

Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen Landelijk is veel belang bij, en aandacht voor, de continuïteit van de bedrijfsvoering van zorginstellingen om de capaciteit rondom de Covid-19 zorg te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot verschillende compensatieregelingen voor deze sector. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft uit de

Jaarverslag Accountantskamer 2020

2021-03-29T14:29:42+01:0029 maart 2021|Nieuws|

De Accountantskamer heeft haar jaarverslag aan de Minister van Financiën aangeboden. Naast de presentatie van de cijfers over 2020 zijn bijdragen opgenomen van de voorzitter Sandra Schreuder en van accountantslid Wim Schoonderbeek. De blik “van buiten naar binnen” is van de hand van advocaat Noor Zetteler. Tot slot bevat het verslag een vooruitblik naar 2021. In

Platform niet-OOB wil toepasbare kwaliteitsmaatregelen

2021-02-23T14:00:07+01:0023 februari 2021|Nieuws|

De kwaliteitsmaatregelen in het niet-OOB-segment worden sinds eind 2020 aangestuurd door het Platform niet-OOB. Dit Platform, onder voorzitterschap van Roland Ogink en Bart Jonker heeft een passende verbeteragenda gemaakt, toegesneden op het niet-OOB-segment. Hierin hebben vier thema’s prioriteit gekregen. De volgende thema’s in de niet-OOB-agenda komen als eerste aan de orde: Invoering van een

Verwerking baten uit nalatenschappen in de jaarrekening

2021-02-23T13:45:23+01:0023 februari 2021|Nieuws|

RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Er is zeer

Verslag maandelijkse bestuursvergadering NBA

2021-02-18T15:14:57+01:0018 februari 2021|Nieuws|

Op dinsdag 9 februari 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering en hiervan is een verslag online geplaatst op de website van de NBA. Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorbereiding ledenvergadering Kamerbrief accountancy NOW-steunmaatregelen Communicatie-activiteiten (Her)benoemingen Hier volgt een korte samenvatting van twee belangrijke punten: Kamerbrief accountancy Op 26 januari jl.

Opvolging brief kostenkader AFM

2021-02-12T22:54:37+01:009 februari 2021|Nieuws|

Opvolging brief kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’ Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de besluitvorming in reactie op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) van 20 maart 2020. Daarnaast biedt hij de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van

Ga naar de bovenkant