De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2021-9 ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis – verlenging tot en met 30 juni 2022’ uitgebracht.

Vanwege de voortdurende ongunstige economische ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis komt het voor dat lessors/verhuurders een tegemoetkoming doen aan lessees/huurders door huurbedragen tijdelijk te verlagen of uitstel van betaling te verlenen.

Deze RJ-Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2020-12 ‘Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis’ met een einddatum van 30 juni 2021 en heeft als primaire doelstelling de einddatum van genoemde RJ-Uiting te verlengen tot en met 30 juni 2022.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ