Omzettingsverklaring is geen controleverklaring!

2021-01-28T13:56:55+01:0028 november 2019|Blog, Jan Achten|

In de laatste AVTR heeft Anton Dieleman een handzaam artikel geschreven over de omzettingsverklaring voor de omzetting van BV naar NV. Daar passen enkele opmerkingen bij. De belangrijkste opmerking is dat Anton de verklaring ziet als een controleverklaring, m.i. onjuist. Het is bij de verklaringen betreffende kapitaalbescherming uit de wetteksten niet helemaal duidelijk op te

Herziening jaarrekeningwet: bezinning gewenst!

2021-02-11T11:15:06+01:0028 november 2014|Artikelen, Compliance, Jan Achten|

Zoals bekend heeft de EU medio 2013 een nieuwe jaarrekeningrichtlijn (2013/34/EU) vastgesteld ter vervanging van de 4e en 7e richtlijnen vennootschapsrecht, die de lidstaten uiterlijk 20 juli 2015 in nationale wetgeving moeten hebben omgezet en waarvan de bepalingen moeten gelden uiterlijk vanaf boekjaren 2016 respectievelijk 2016/17. Blijkens een brief van minister Opstelten van 3

Ga naar de bovenkant