AVTR2021/1-5

2021-02-25T15:28:09+01:0025 februari 2021|Annotaties, Assurance, Compliance|

Annotatie Imtech uitspraak 2021: Engagement partner. Deze deelannotatie maakt onderdeel uit van een vijfdelige annotatie wat ziet op de uitspraak van de Accountantskamer inzake de controle van Imtech. Specifiek betreft het de rol van de ‘engagement partner’ als betrokken accountant. Omwille van de leesbaarheid is de annotatie in delen opgesplitst. Algehele ontvankelijkheid en afstand

Transparantie als ‘Januskop’ of als Kerberos?

2021-02-11T10:41:33+01:0020 januari 2020|Artikelen, Assurance, Bijzondere onderzoeken, Dr. ir. Martijn Zoet, Eric Mantelaers RA AA CISA|

Op 1 oktober jl. heeft de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar voorlopige bevindingen [12] gepresenteerd in het kader van het door de minister van Financiën ingestelde onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen. In deze voorlopige bevindingen, bestaande uit – 348 bullets verdeeld over 101 pagina’s en

Controleverklaring bij omzetting besloten vennootschap in een naamloze vennootschap

2021-02-11T10:56:32+01:004 november 2019|Anton Dieleman RA, Artikelen, Assurance|

Als een besloten vennootschap wordt omgezet in een naamloze vennootschap, is een controleverklaring van een accountant (met certificerende bevoegdheid) vereist. In die controleverklaring verklaart de accountant dat het eigen vermogen van de vennootschap op de peildatum (die niet langer dan vijf maanden voor de omzetting mag liggen) ten minste overeen kwam met het gestort

Hoe vermijd je onbedoelde assurance? Een beschouwing

2021-02-11T10:57:15+01:0017 september 2019|Artikelen, Assurance, Mr. Mark Dongor AA, Vaktechniek|

Het is inmiddels vaste rechtspraak van de Accountantskamer ( hierna: Ak) dat accountantsrapportages die dienen ter ondersteuning van een standpuntinname de objectieve waarheidsvinding niet mogen belemmeren. De Ak stelt voorts de bijzondere eis  dat de accountant extra alert hierop moet zijn als hij weet dat zijn accountantsrapportage gebruikt zal worden in een gerechtelijke procedure.

Evenwichtige zetelverdeling in bestuur en raad van commissarissen

2021-02-11T11:00:14+01:0022 november 2017|Anton Dieleman RA, Artikelen, Assurance, Compliance|

Met ingang van 13 april 2017 is de Wet in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. De wettelijke bepalingen die een exacte kopie zijn van de regelgeving die van

Gifpil of bescherming maatschappelijk verkeer?

2021-02-11T11:00:49+01:0028 oktober 2017|Artikelen, Assurance, Drs. Edwin van der Wösten RA|

Over retrospectief herstel en intrekken van de controleverklaring Uitkomsten van interne of externe reviews kunnen de accountantsorganisatie voor lastige dilemma’s stellen over retrospectief herstel van controlewerkzaamheden of het ‘intrekken’ van de afgegeven controleverklaring bij de jaarrekening. Ook externe omstandigheden kunnen hiertoe leiden als bijvoorbeeld signalen worden ontvangen dat de gedeponeerde jaarrekening van een controlecliënt

Optimaal risico management onmisbaar bij inschatten van cyberrisico’s

2021-02-11T11:05:43+01:0012 april 2017|Artikelen, Assurance, Bijzondere onderzoeken|

Modus Operandi van cybercriminelen evolueren snel en wetgeving is aangescherpt De digitale wereld brengt organisaties een groot goed op het gebied van efficiency en slagvaardigheid. ICT ondersteunt alle moderne bedrijfsprocessen intern en zorgt voor een vitale infrastructuur. De ICT infrastructuur ontwikkelt zich snel. Het werken via internet en de handel via webshops is volledig

Accountant en fraude

2021-02-11T11:08:24+01:006 juni 2016|Artikelen, Assurance, Compliance, Prof. Dr. Peter Diekman RA|

Met grote regelmaat wordt de accountant in de praktijk geconfronteerd met fraude. In allerlei opdrachten kan fraude aan het licht komen en dat kan leiden tot complexe situaties waarbij het de vraag is hoe de accountant hier professioneel verantwoord op moet reageren. Met grote regelmaat wordt de accountant in de praktijk geconfronteerd met fraude

Accountants die posten in de jaarrekening berekenen: zelftoetsing of zelf toetsen?

2021-02-11T11:13:56+01:0012 maart 2015|Artikelen, Assurance, Drs. Jan-Willem Wiersma RA|

Het verlenen van nevendiensten door accountants aan controlecliënten kan de onafhankelijkheid van accountants bedreigen en betreft daarom een gevoelig onderwerp. De NBA heeft op 30 januari jl. Handreiking 1131 Voorbeelden inzake de ViO uitgebracht waarin onder meer de samenloop van assurancediensten en het opstellen van fiscale berekeningen voor dezelfde assurancecliënt nader is uitgewerkt. Accountants

Ga naar de bovenkant