Bij het opmaken van de jaarrekening tot aan de vaststelling hiervan heeft het bestuur van een rechtspersoon de verplichting om eventuele gebeurtenissen na balansdatum in acht te nemen. Dit is ook het geval na dat de jaarrekening is vastgesteld door de aandeelhouders.

Wat is de rol van de accountant is bij gebeurtenissen na balansdatum?

In deze hoedanigheid kan thans de vraag worden gesteld wat expliciet de rol van de accountant is bij gebeurtenissen na balansdatum. In het bijzonder vanwege de huidige coronacrisis zal bij het opmaken van de jaarrekening over 2019 rekening dienen te worden gehouden met de gevolgen hiervan. In deze bijdrage ga ik in op de rol van de accountant bij gebeurtenissen na balansdatum.