Mark Dongor

De NOW 1 subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de uitbraak van COVID-19 mogelijk niet meer in staat zijn om (een deel van) de salarissen van hun werknemers te betalen.

De wetgever heeft er voor gekozen om aan het verlenen van de subsidie de voorwaarde te verbinden dat er door de werkgever een accountantsverklaring dient te worden overgelegd. De accountantsverklaring verstrekt de subsidiegever enige vorm van zekerheid. In het accountantsprotocol is opgenomen dat het gangbaar is dat bij reguliere subsidieregelingen vanuit de overheid een accountantsverklaring met een redelijke mate van zekerheid wordt verlangd. Echter heeft de wetgever bij de NOW 1 subsidieregeling gekozen voor een gedifferentieerde aanpak. De vereiste accountantsverklaring is bij de NOW 1 subsidieregeling opgesplitst
in drie soorten. Het soort accountantsverklaring wat dient te worden overgelegd door de werkgever hangt af van twee aspecten. Het eerste aspect ziet op de hoogte van de ontvangen subsidie, en het tweede aspect ziet op de vraag of de werkgever een controleplichtige entiteit is al dan niet. Voor de vraag welke accountantsverklaring van toepassing is verwijs ik naar het beoordelingskwadrant zoals opgenomen in het accountantsprotocol.