Optreden als gerechtelijke deskundige? Een paar belangrijke aandachtspunten

2021-01-27T15:07:47+01:0021 januari 2020|Blog, Tuchtrecht|

In een lopende tuchtzaak waarbij de zitting op maandag 13 januari 2020 was, is er door klagers een klacht ingediend tegen een accountant die was benoemd als gerechtelijke deskundige. De klacht had betrekking op het uitgebrachte deskundigenbericht door de accountant. Volgens klagers bevatte het deskundigenbericht onjuistheden en was het onvoldoende duidelijk welke informatie de accountant

Persoonsgericht onderzoek als opdracht ter ondersteuning van een standpunt

2021-01-27T15:16:14+01:0015 oktober 2019|Blog, Tuchtrecht|

Een opdracht voor een persoonsgericht onderzoek heeft vaak het karakter van een opdracht ter ondersteuning van een standpuntinname. Een opdracht ter ondersteuning van een standpuntinname houdt in dat de accountant een partij bijstaat (veelal de opdrachtgever) om diens standpunt in een (gerechtelijke) procedure te doen versterken. De Accountantskamer (hierna: AK) heeft zich meerdere malen hierover

Accountant verantwoordelijk voor KBS ondanks geen betrokkenheid bij opdracht

2021-01-27T14:56:38+01:0010 september 2019|Blog, Tuchtrecht|

De Accountantskamer heeft onlangs een verbazingwekkende uitspraak gedaan welke ziet op de verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van de opzet en werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem waaronder specifiek niet-accountants vallen (AVTR2019/59, ECLI:NL:TACAKN:2019:59). Het betrof een accountant van de Raad van Bestuur van EY die een maatregel opgelegd heeft gekregen omdat hij verantwoordelijk is voor het

AVTR 2019/39

2021-01-27T15:36:24+01:005 juli 2019|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Werkzaamheden verricht door iemand anders onder verantwoordelijkheid van de accountant valt onder reikwijdte tuchtrecht   Een vof exploiteert een horeca-onderneming in een gehuurd pand. De vof heeft een accountant die samenstelwerkzaamheden voor hun verricht in combinatie met overige dienstverlening. Een onderdeel van de overige dienstverlening was de ‘gebruikelijke advisering inzake fiscale en bedrijfseconomische aspecten echter

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en het accountantstuchtrecht

2021-01-27T15:38:42+01:0021 juni 2019|Blog, Tuchtrecht|

Nu een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling verplicht is voor alle NVKS opdrachten (denk aan NV COS 4410, 4400 en 5500N) is het van belang om stil te staan in wat voor mate de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (hierna: OKB-er) kan worden aangesproken via het accountantstuchtrecht. De rol van de OKB-er is in het tuchtrecht niet onbesproken gelaten. De vraag

AVTR2017/66

2021-02-02T09:42:08+01:0020 november 2017|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Een accountant die door de Ondernemingskamer is benoemd als tijdelijk bestuurder van een besloten vennootschap, is voor zijn handelen als bestuurder tuchtrechtelijk verantwoordelijk.   Een accountant wordt door de ondernemingskamer benoemd tot tijdelijk bestuurder van een onderneming. Dit heeft plaatsgevonden doordat de voormalige eigenaren strafrechtelijk zijn vervolgd, en omdat de aandeelhouders/bestuurders met elkaar in een

Wie is meldplichtig in de zin van de WWFT?

2021-02-02T10:11:05+01:0022 juni 2017|Bijzondere onderzoeken, Blog, Tuchtrecht|

De Wet witwassen en financiering van terrorisme (hierna: de WWFT) heeft als doel om witwassen van gelden tegen te gaan. De WWFT verplicht financiële instellingen en diverse vrije beroepsbeoefenaren om enerzijds cliëntonderzoek te verrichten en anderzijds melding te maken van enige transacties die ongebruikelijk zijn. Ten aanzien van het melden van ongebruikelijke transacties stelt de

Tuchtrecht: Risicogericht samenstellen

2021-02-11T11:02:38+01:001 juni 2017|Artikelen, Compliance, Drs. Rudi van Schadewijk RA, Elly van der Velden AA, Tuchtrecht|

Accountantskantoren hebben sinds een aantal jaren te maken met mogelijkheden van digitalisering en meer effi ciency. Bij veel MKB-kantoren is de belangrijkste opdracht -die tot het samenstellen van de jaarrekening- onder invloed hiervan gewijzigd in het risicogerichte samenstellen. Daarnaast is ook Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten herzien. Voldoende aanleiding dus voor het NEMACC een onderzoek

AVTR 2016/3

2021-02-02T10:55:30+01:004 juni 2016|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

De accountant handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door onvolledig advies inzake dividenduitkering A BV maakte tot 31 oktober 2012 onderdeel uit van de B-groep. De aandelen van A BV zijn vanaf 31 oktober 2012 ondergebracht bij B en C. Voor de overdracht van de aandelen was Holding B enig aandeelhouder van A BV. statutair bestuurder van A

AVTR 2015/125

2021-02-02T10:58:55+01:003 juni 2016|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Accountant die fiscale aangifte toelicht die niet door hem is opgesteld draagt tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid Een vennootschap onder firma bestaande uit vier firmanten besluiten om hun firma-aandelen te verkopen. Bij de verkoop worden ze begeleidt door een accountant en een jurist. Nadat de verkoop heeft plaatsgevonden zijn de gevolgen hier van verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting

Ga naar de bovenkant