De Accountantskamer heeft onlangs een verbazingwekkende uitspraak gedaan welke ziet op de verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van de opzet en werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem waaronder specifiek niet-accountants vallen (AVTR2019/59, ECLI:NL:TACAKN:2019:59). Het betrof een accountant van de Raad van Bestuur van EY die een maatregel opgelegd heeft gekregen omdat hij verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeheersingssysteem waaronder ook niet-accountants hun werkzaamheden verrichten. Er was door een wiskundige en een advocaat een rapport uitgebracht wat ondertekend was door EY accountants, en derhalve ook de indruk gaf dat het was opgesteld door accountants terwijl dit niet het geval was. De Accountantskamer was kort samengevat van mening dat EY voldoende kenbaar moest maken dat er geen enkele accountantsbetrokkenheid was bij de opstelling van het rapport. De uitspraak wekt enige verbazing omdat het voor het eerst is dat een accountant die niet direct betrokken is bij de uitvoering van een opdracht toch tuchtrechtelijk kan worden aangesproken. Dit vanwege het enkele feit dat hij verantwoordelijk is voor het kwaliteitsbeheersingssysteem waaronder in dit geval niet-accountants hun werkzaamheden verrichten. Deze uitspraak bevestigt ons inziens dat een NVKS kwaliteitsbepaler per definitie tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet adequaat functioneren van het kwaliteitsbeheersingssysteem. Een nadere annotatie vanuit onze kant volgt nog.