Samenvatting Webinar NBA helpt

2021-02-11T10:19:32+01:0022 december 2020|Artikelen, Redactie AVTR|

- Praktijkcases NOW 1 Tijdens de webinar NOW Praktijkcases, georganiseerd door het NBA en gehouden op 10 december 2020 door Gerrit Heikoop, kwamen diverse praktijkcases aan bod en vragen die spelen met betrekking tot samenstelling van de NOW-aanvraag door accountants. Vragen van online deelnemers, hoofdzakelijk accountants, werden tijdens het webinar live beantwoord. Het aanwezige

AVTR2019/68

2021-01-27T15:15:43+01:0015 oktober 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Controleprotocol niet gevolgd bij controleopdracht subsidie. Doorhaling uit register   Een BV krijgt een subsidiebijdrage voor een filmproductie. De subsidiebijdrage is in totaal € 340.000. Aan de toekenning van de subsidiebijdrage wordt de voorwaarde gesteld dat er een financiële eindafrekening moet komen wat voorzien moet zijn van een controleverklaring van een accountant. Op de subsidieverlening

AVTR2019/52

2021-01-27T15:26:32+01:0015 augustus 2019|Annotaties, Redactie AVTR|

Bij waardebepaling alle op de waardebepaling betrekking hebbende aspecten meenemen   Twee aandeelhouders exploiteren een stukadoorsbedrijf in de vorm van een holding-werkmij structuur. Een van de aandeelhouders wil ermee stoppen. Er wordt vervolgens afgesproken dat een van de aandeelhouders alle aandelen van de holding overneemt. Hierover wordt onderhandeld en er wordt een accountant voor ingeschakeld.

AVTR2019/35

2021-02-02T11:45:42+01:008 augustus 2019|Annotaties, Bijzondere onderzoeken, Redactie AVTR|

NV COS4400 opdracht slaat om naar Persoonsgericht onderzoek   Een stichting bezit alle aandelen in BV1. BV1 bezit op haar beurt weer alle aandelen van BV2. Bestuurder van BV1 is X. X is ook bestuurder van de stichting. Op enig moment worden er twee nieuwe bestuursleden aangesteld, te weten Y en Z. De nieuwe bestuursleden

AVTR 2019/2

2021-01-27T15:52:54+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Accountant verstuurt vertrouwelijke stukken uit klantdossier naar derden. Schending van fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid   Een accountant wordt ingeschakeld om een exploitatieprognose te beoordelen van een vastgoedfonds. Dit vastgoedfonds bestaat uit een samenwerking tussen vennootschap X en vennootschap Y (beide rechtspersonen). Om de exploitatieprognose te beoordelen vraagt de accountant aanvullende stukken. Een van deze stukken betrof

AVTR2019/15

2021-02-02T11:21:27+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Bijzondere onderzoeken, Redactie AVTR|

De assurance-opdracht van de accountant was eigenlijk een persoonsgericht onderzoek. Niet-ontvankelijkheid wordt omzeild door nadere vragenbrief. Een besloten vennootschap (hierna: BV) verkoopt en draagt haar onderneming over aan een zustermaatschappij per 1 juli 2009 voor een bedrag van € 2.659. De BV wordt in 2013 failliet verklaard en er wordt een curator aangesteld.   De

AVTR2017/71

2021-02-02T09:43:04+01:0021 november 2017|Annotaties, Compliance, Redactie AVTR|

De accountant had onvoldoende controle-informatie om vast te stellen of een voorziening terecht was gevormd Een accountant verricht de jaarrekeningcontrole van een advocatenkantoor. Een belangrijk aspect in de jaarrekening van het advocatenkantoor betreft de balanspost ‘voorzieningen’. Via deze post wordt er een voorziening voor claims opgenomen. De voorziening bedroeg per jaareinde € 500.000. De

AVTR2017/51

2021-02-02T09:57:38+01:0022 augustus 2017|Annotaties, Redactie AVTR|

De accountant had moeten vaststellen of de publicatiestukken aansloten op de samengestelde jaarrekening   De betrokken accountant stelde de jaarrekeningen samen van een client (holdingstructuur) die producten afnam bij een leverancier. De leverancier eiste bij de afname van de producten een garantstelling van de moedervennootschap. De leverancier verruimde deze garantstelling en baseerde de verruiming op

Ga naar de bovenkant