Accountant verstuurt vertrouwelijke stukken uit klantdossier naar derden. Schending van fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid

 

Een accountant wordt ingeschakeld om een exploitatieprognose te beoordelen van een vastgoedfonds. Dit vastgoedfonds bestaat uit een samenwerking tussen vennootschap X en vennootschap Y (beide rechtspersonen). Om de exploitatieprognose te beoordelen vraagt de accountant aanvullende stukken. Een van deze stukken betrof een organogram van de vennootschapsstructuur.

 

Om de exploitatieprognose te beoordelen vraagt de accountant aanvullende stukken

 

De vennootschappen X en Y ontbinden de samenwerking nadat er een geschil tussen hun is ontstaan. Gedurende dit geschil vraagt de bestuurder van vennootschap X de voorgenoemde organogram van de vennootschapsstructuur op bij de accountant. De accountant verstrekt dit, wetende dat er een geschil loopt tussen vennootschap X en Y en dat dit tot een juridische procedure is gekomen.

Vennootschap X dient uiteindelijk een klacht in bij de Accountantskamer (hierna: Ak).

 

De klacht omvat het volgende;

– De accountant heeft niet professioneel en niet integer gehandeld door aanvankelijk haar steun uit te spreken voor de exploitatieprognose en nadien dit te beoordelen als onhaalbaar;
– De accountant heeft in strijd gehandeld met haar geheimhoudingsplicht door de organogram te verstrekken.

De Ak stelt vast dat vennootschap X onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de accountant aanvankelijk haar steun heeft uitgesproken voor de exploitatieprognose en het daarna als onhaalbaar heeft geacht. Dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaart.

 

De Ak meent dat de accountant heeft gehandeld in strijd met het fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid

 

Ten aanzien van de klacht dat de accountant in strijd heeft gehandeld met haar geheimhoudingsplicht oordeelt de Ak als volgt. De Ak meent dat de accountant heeft gehandeld in strijd met het fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid door de organogram te versturen, terwijl ze wist dat vennootschap X en Y in een geschil zaten wat is geëscaleerd tot een juridische procedure. De Ak acht dit klachtonderdeel dan ook gegrond.

 

De Ak legt een maatregel van waarschuwing op.

 

Annotatie redactie

Hier is typisch sprake van een voorbeeld waarin een klant de grootste vijand van de accountant kan worden. Kennelijk heeft de accountant uit ‘vertrouwen’ de organogram gestuurd maar daarbij onvoldoende besef gehad dat ze daarmee het fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid heeft geschonden. Helaas heeft ze vermoedelijk zelfs ook niet onderkend dat enkel de overweging om de organogram te sturen als een bedreiging voor het fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid moest worden beschouwd. Het heeft haar helaas onnodig een maatregel van de Ak gekost.