AVTR2021/1-5

2021-02-25T15:28:09+01:0025 februari 2021|Annotaties, Assurance, Compliance|

Annotatie Imtech uitspraak 2021: Engagement partner. Deze deelannotatie maakt onderdeel uit van een vijfdelige annotatie wat ziet op de uitspraak van de Accountantskamer inzake de controle van Imtech. Specifiek betreft het de rol van de ‘engagement partner’ als betrokken accountant. Omwille van de leesbaarheid is de annotatie in delen opgesplitst. Algehele ontvankelijkheid en afstand

AVTR2019/68

2021-01-27T15:15:43+01:0015 oktober 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Controleprotocol niet gevolgd bij controleopdracht subsidie. Doorhaling uit register   Een BV krijgt een subsidiebijdrage voor een filmproductie. De subsidiebijdrage is in totaal € 340.000. Aan de toekenning van de subsidiebijdrage wordt de voorwaarde gesteld dat er een financiële eindafrekening moet komen wat voorzien moet zijn van een controleverklaring van een accountant. Op de subsidieverlening

AVTR2019/52

2021-01-27T15:26:32+01:0015 augustus 2019|Annotaties, Redactie AVTR|

Bij waardebepaling alle op de waardebepaling betrekking hebbende aspecten meenemen   Twee aandeelhouders exploiteren een stukadoorsbedrijf in de vorm van een holding-werkmij structuur. Een van de aandeelhouders wil ermee stoppen. Er wordt vervolgens afgesproken dat een van de aandeelhouders alle aandelen van de holding overneemt. Hierover wordt onderhandeld en er wordt een accountant voor ingeschakeld.

AVTR2019/35

2021-02-02T11:45:42+01:008 augustus 2019|Annotaties, Bijzondere onderzoeken, Redactie AVTR|

NV COS4400 opdracht slaat om naar Persoonsgericht onderzoek   Een stichting bezit alle aandelen in BV1. BV1 bezit op haar beurt weer alle aandelen van BV2. Bestuurder van BV1 is X. X is ook bestuurder van de stichting. Op enig moment worden er twee nieuwe bestuursleden aangesteld, te weten Y en Z. De nieuwe bestuursleden

AVTR 2019/39

2021-01-27T15:36:24+01:005 juli 2019|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Werkzaamheden verricht door iemand anders onder verantwoordelijkheid van de accountant valt onder reikwijdte tuchtrecht   Een vof exploiteert een horeca-onderneming in een gehuurd pand. De vof heeft een accountant die samenstelwerkzaamheden voor hun verricht in combinatie met overige dienstverlening. Een onderdeel van de overige dienstverlening was de ‘gebruikelijke advisering inzake fiscale en bedrijfseconomische aspecten echter

AVTR 2019/2

2021-01-27T15:52:54+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Accountant verstuurt vertrouwelijke stukken uit klantdossier naar derden. Schending van fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid   Een accountant wordt ingeschakeld om een exploitatieprognose te beoordelen van een vastgoedfonds. Dit vastgoedfonds bestaat uit een samenwerking tussen vennootschap X en vennootschap Y (beide rechtspersonen). Om de exploitatieprognose te beoordelen vraagt de accountant aanvullende stukken. Een van deze stukken betrof

AVTR2019/15

2021-02-02T11:21:27+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Bijzondere onderzoeken, Redactie AVTR|

De assurance-opdracht van de accountant was eigenlijk een persoonsgericht onderzoek. Niet-ontvankelijkheid wordt omzeild door nadere vragenbrief. Een besloten vennootschap (hierna: BV) verkoopt en draagt haar onderneming over aan een zustermaatschappij per 1 juli 2009 voor een bedrag van € 2.659. De BV wordt in 2013 failliet verklaard en er wordt een curator aangesteld.   De

AVTR2017/71

2021-02-02T09:43:04+01:0021 november 2017|Annotaties, Compliance, Redactie AVTR|

De accountant had onvoldoende controle-informatie om vast te stellen of een voorziening terecht was gevormd Een accountant verricht de jaarrekeningcontrole van een advocatenkantoor. Een belangrijk aspect in de jaarrekening van het advocatenkantoor betreft de balanspost ‘voorzieningen’. Via deze post wordt er een voorziening voor claims opgenomen. De voorziening bedroeg per jaareinde € 500.000. De

AVTR2017/66

2021-02-02T09:42:08+01:0020 november 2017|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Een accountant die door de Ondernemingskamer is benoemd als tijdelijk bestuurder van een besloten vennootschap, is voor zijn handelen als bestuurder tuchtrechtelijk verantwoordelijk.   Een accountant wordt door de ondernemingskamer benoemd tot tijdelijk bestuurder van een onderneming. Dit heeft plaatsgevonden doordat de voormalige eigenaren strafrechtelijk zijn vervolgd, en omdat de aandeelhouders/bestuurders met elkaar in een

AVTR2017/51

2021-02-02T09:57:38+01:0022 augustus 2017|Annotaties, Redactie AVTR|

De accountant had moeten vaststellen of de publicatiestukken aansloten op de samengestelde jaarrekening   De betrokken accountant stelde de jaarrekeningen samen van een client (holdingstructuur) die producten afnam bij een leverancier. De leverancier eiste bij de afname van de producten een garantstelling van de moedervennootschap. De leverancier verruimde deze garantstelling en baseerde de verruiming op

Ga naar de bovenkant