AVTR 2019/39

2021-01-27T15:36:24+01:005 juli 2019|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Werkzaamheden verricht door iemand anders onder verantwoordelijkheid van de accountant valt onder reikwijdte tuchtrecht   Een vof exploiteert een horeca-onderneming in een gehuurd pand. De vof heeft een accountant die samenstelwerkzaamheden voor hun verricht in combinatie met overige dienstverlening. Een onderdeel van de overige dienstverlening was de ‘gebruikelijke advisering inzake fiscale en bedrijfseconomische aspecten echter

AVTR2017/71

2021-02-02T09:43:04+01:0021 november 2017|Annotaties, Compliance, Redactie AVTR|

De accountant had onvoldoende controle-informatie om vast te stellen of een voorziening terecht was gevormd Een accountant verricht de jaarrekeningcontrole van een advocatenkantoor. Een belangrijk aspect in de jaarrekening van het advocatenkantoor betreft de balanspost ‘voorzieningen’. Via deze post wordt er een voorziening voor claims opgenomen. De voorziening bedroeg per jaareinde € 500.000. De

AVTR2017/66

2021-02-02T09:42:08+01:0020 november 2017|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Een accountant die door de Ondernemingskamer is benoemd als tijdelijk bestuurder van een besloten vennootschap, is voor zijn handelen als bestuurder tuchtrechtelijk verantwoordelijk.   Een accountant wordt door de ondernemingskamer benoemd tot tijdelijk bestuurder van een onderneming. Dit heeft plaatsgevonden doordat de voormalige eigenaren strafrechtelijk zijn vervolgd, en omdat de aandeelhouders/bestuurders met elkaar in een

AVTR2017/42

2021-02-02T10:04:03+01:0019 juli 2017|Annotaties, Compliance|

De accountant trekt enkel conclusies in zijn rapport van feitelijke bevindingen   De betrokken accountant wordt ingeschakeld door een cliënt die voorheen werd bediend door een administratiekantoor. Door dit kantoor is op enig moment het retentierecht uitgeoefend omdat de cliënt de openstaande rekeningen niet voldeed. Het retentierecht werd uitgeoefend op de aangeleverde financiële gegevens over

AVTR 2017/2

2021-02-02T10:33:10+01:005 februari 2017|Annotaties, Compliance|

Inbreng accountantsrapport in juridisch geschil ter onderbouwing standpunt   Een accountant wordt gevraagd om vast te stellen of de aandelen uit een eerdere aandelentransactie tegen een reële prijs zijn verkocht. De aandelentransactie vond plaats in het kader van een scheiding tussen man en vrouw. De vrouw had 40% van de aandelen en de man had

AVTR 2017/1

2021-02-02T11:48:27+01:005 februari 2017|Annotaties, Compliance|

De accountant had vordering nader moeten onderzoeken De betrokken accountant verrichtte controlewerkzaamheden ten aanzien van een groep van vennootschappen. De groep van vennootschappen bestond uit een holding (hierna: holding A) met diverse dochtervennootschappen, waaronder dochtervennootschap F en dochtervennootschap E. De activiteiten van de voorgenoemde dochtervennootschappen bestonden uit bouw en vastgoedwerkzaamheden. De accountant heeft ten aanzien

Controleverklaring 2016

2021-02-01T08:59:47+01:0024 december 2016|Anton Dieleman RA, Assurance, Compliance|

Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, besteed ik in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht aan de nieuwe controleverklaring. Helemaal nieuw is de controleverklaring overigens niet. De wijzigingen die in de controlestandaarden worden doorgevoerd zijn

AVTR 2016/8

2021-02-02T10:43:46+01:005 juni 2016|Annotaties, Compliance, Samenstel|

De accountant signaleert fraude pas bij samenstel en niet bij controle X BV behoort tot een groep wat zich bezighoudt met duurzaam onderhoud en renovatie van onroerende zaken en advisering op het gebied van service-onderhoud en omgevingsmanagement. De groep waar X BV toe behoort was tot en met 2010 controleplichtig. Vanaf 2011 was de

AVTR 2015/125

2021-02-02T10:58:55+01:003 juni 2016|Annotaties, Compliance, Tuchtrecht|

Accountant die fiscale aangifte toelicht die niet door hem is opgesteld draagt tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid Een vennootschap onder firma bestaande uit vier firmanten besluiten om hun firma-aandelen te verkopen. Bij de verkoop worden ze begeleidt door een accountant en een jurist. Nadat de verkoop heeft plaatsgevonden zijn de gevolgen hier van verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting

AVTR 2015/100

2021-02-02T11:00:44+01:002 juni 2016|Annotaties, Compliance|

Accountant heeft zijn rapportage van feitelijke bevindingen juist toegepast conform NV COS 4400 Een advocatenkantoor behartigt de belangen van haar cliënt. Echter is het advocatenkantoor in conflict geraakt met deze cliënt. Het conflict leidt tot een civiele procedure. Uit de civiele procedure komt naar voren dat het advocatenkantoor een bedrag van circa € 30.000 dient

Ga naar de bovenkant