Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, besteed ik in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht aan de nieuwe controleverklaring. Helemaal nieuw is de controleverklaring overigens niet. De wijzigingen die in de controlestandaarden worden doorgevoerd zijn in belangrijke mate al toegepast in de uitgebreide controleverklaring die met ingang van het boekjaar 2014 wordt afgegeven bij jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (‘OOB’). Dit is gebaseerd op een – tijdelijke – (Nederlandse) Controlestandaard 702N (‘Aanvullingen met betrekking tot het rapporteren bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden bij een organisatie van openbaar belang’). Gelet op het beperkte aantal OOB’s in Nederland zullen veel accountants daarom nog geen of weinig ervaring met de nieuwe controleverklaring hebben opgedaan.

Dit artikel beperkt zich overigens tot een aantal belangrijke wijzigingen en bevat geen volledig overzicht hierna genoemde Standaarden.

Gewijzigde controlestandaarden

De basis voor de nieuwe controleverklaring vormen de gewijzigde internationale IAASB-controlestandaarden. Deze controlestandaarden worden in Nederland één op één overgenomen (met incidenteel een aanvullende Nederlandse A-paragraaf). De belangrijkste gewijzigde standaarden die aanleiding geven tot de nieuwe controleverklaring zijn de volgende:

  • Standaard 700: Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten.
  • Standaard 701: Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
  • Standaard 705: Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
  • Standaard 706: Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen inzake overige aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
  • Standaard 570: Continuïteit.
  • Standaard 260: Communicatie met de met governance belaste personen.