AVTR2019/68

2021-01-27T15:15:43+01:0015 oktober 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Controleprotocol niet gevolgd bij controleopdracht subsidie. Doorhaling uit register   Een BV krijgt een subsidiebijdrage voor een filmproductie. De subsidiebijdrage is in totaal € 340.000. Aan de toekenning van de subsidiebijdrage wordt de voorwaarde gesteld dat er een financiële eindafrekening moet komen wat voorzien moet zijn van een controleverklaring van een accountant. Op de subsidieverlening

AVTR 2019/2

2021-01-27T15:52:54+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Redactie AVTR|

Accountant verstuurt vertrouwelijke stukken uit klantdossier naar derden. Schending van fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid   Een accountant wordt ingeschakeld om een exploitatieprognose te beoordelen van een vastgoedfonds. Dit vastgoedfonds bestaat uit een samenwerking tussen vennootschap X en vennootschap Y (beide rechtspersonen). Om de exploitatieprognose te beoordelen vraagt de accountant aanvullende stukken. Een van deze stukken betrof

AVTR2019/15

2021-02-02T11:21:27+01:0016 mei 2019|Annotaties, Assurance, Bijzondere onderzoeken, Redactie AVTR|

De assurance-opdracht van de accountant was eigenlijk een persoonsgericht onderzoek. Niet-ontvankelijkheid wordt omzeild door nadere vragenbrief. Een besloten vennootschap (hierna: BV) verkoopt en draagt haar onderneming over aan een zustermaatschappij per 1 juli 2009 voor een bedrag van € 2.659. De BV wordt in 2013 failliet verklaard en er wordt een curator aangesteld.   De

Controleverklaring 2016

2021-02-01T08:59:47+01:0024 december 2016|Anton Dieleman RA, Assurance, Compliance|

Voor de controle van jaarrekeningen 2016 wordt een nieuwe versie van de controleverklaring voorgeschreven. Nieuw van opzet, indeling en bewoording. Omdat de wijzigingen omvangrijk zijn, besteed ik in deze uitgave van AVTR uitgebreid aandacht aan de nieuwe controleverklaring. Helemaal nieuw is de controleverklaring overigens niet. De wijzigingen die in de controlestandaarden worden doorgevoerd zijn

AVTR 2015/32

2021-02-02T11:11:52+01:006 maart 2015|Annotaties, Assurance|

Accountant heeft niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht   AVTR2015/32, ECLI:NLTACAKN: 2015:35 (Ak)   Een accountant heeft de opdracht om de jaarrekening samen te stellen van een werkmaatschappij. De werkmaatschappij houdt zich deels bezig met activiteiten in het Midden-Oosten. Om opdrachten binnen te halen in het Midden-Oosten wordt er gewerkt met een lokale agent.   De

AVTR 2015/28

2021-02-02T11:16:19+01:0023 februari 2015|Annotaties, Assurance, Samenstel|

Inbreng- en beoordelingsverklaring onterecht afgegeven   AVTR2015/28, ECLI:NL:TACAKN:2015:31   Diverse aandeelhouders maken onderdeel uit van een groep van vennootschappen. Op enig moment heeft één aandeelhouder te kennen gegeven uit de groep van vennootschappen te willen stappen. De aandeelhouders die niet de intentie hebben om eruit te stappen zijn voornemens om een tussenholding op te richten

AVTR 2014/55

2021-02-02T11:17:48+01:0029 september 2014|Annotaties, Assurance|

AK bevestigt subjectieve beoordelingsvrijheid van de accountant             AVTR2014/55, ECLI:NL:TACAKN:2014:70   De jaarrekening van een besloten vennootschap wordt samengesteld door een accountant met inachtneming van NV COS 4410. Deze vennootschap heeft twee aandeelhouders. Een van de twee aandeelhouders is bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening

Ga naar de bovenkant