Het verschil tussen ‘het mijn en dijn’ volgens ‘Jan met de pet’

2021-02-11T10:33:47+01:0022 december 2020|Artikelen, Bijzondere onderzoeken, Dr. ir. Martijn Zoet, Eric Mantelaers RA AA CISA, Samenstel|

Filosofie voor ‘dummies’ Eric Mantelaers en Martijn Zoet Modellen en theorieën “De Leer van het Gewekte Vertrouwen: Agency avant la lettre?” vroeg Dassen zich af in zijn artikel in het MAB van september 1989. In 1926 introduceerde Limperg zijn leer van het gewekte vertrouwen, de vertrouwensleer. Volgens Limperg is de accountant de vertrouwensman van

Discontinuïteit en ‘getrouw beeld’ bij jaarrekening op fiscale grondslagen

2021-02-11T10:58:02+01:0017 mei 2019|Anton Dieleman RA, Artikelen, Samenstel|

Jaarrekeningen die worden opgemaakt op basis van fiscale grondslagen, of die gebruik maken van de optie die Titel 9 BW 2 voor microrechtspersonen biedt, worden ingericht op basis van een ‘strak’ keurslijf gebaseerd op de genoemde fiscale grondslagen, dan wel de vrijstellingsmogelijkheden. De vraag rijst dan hoe zich dat verhoudt tot het overall principe

Interview NEMACC: Risicogericht samenstellen

2021-02-11T11:04:27+01:0013 april 2017|Artikelen, Elly van der Velden AA, Prof. Hans Gortemaker RA, Samenstel|

Het kenniscentrum van de NBA, NEMACC, heeft onderzoek verricht naar de wijze van implementatie van risicogericht samenstellen. Het NEMACC heeft als doel om de maatschappelijke betekenis van de MKB accountant ondersteunen en profileren. Onderzoek van de samenstellingsopdracht draagt bij aan dit doel. De samenstellingsopdracht is immers voor veel MKB accountants een essentieel onderdeel van

De herziene standaard 4410

2021-02-11T11:10:07+01:007 juni 2015|Artikelen, Mr. Mark Dongor AA, Samenstel|

Een vergelijking tussen de huidige en de herziene NV COS 4410 standaard: meer verplichtingen en meer onduidelijkheden? Op 1 oktober 2013 heeft de NBA de consultatieronde gestart voor de invoering van de herziene NV COS 4410 standaard. De consultatieperiode liep tot 11 november 2013 en heeft veel reacties opgeleverd. In eerste instantie was het de

De onderzoeksplicht van de accountant bij samenstelopdrachten

2021-02-11T11:10:49+01:006 juni 2015|Artikelen, Mr. Mark Dongor AA, Samenstel|

Bij het uitvoeren van een samenstellingsopdracht wordt de accountant hoofdzakelijk ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van externe verslaggeving. De accountant vat de aangeleverde financiële gegevens samen in een financieel overzicht, veelal een jaarrekening, en geeft hierbij een samenstellingsverklaring af. Een gebruiker mag enige toegevoegde waarde ontlenen aan een jaarrekening wat is samengesteld

Ga naar de bovenkant