Het kenniscentrum van de NBA, NEMACC, heeft onderzoek verricht naar de wijze van implementatie van risicogericht samenstellen. Het NEMACC heeft als doel om de maatschappelijke betekenis van de MKB accountant ondersteunen en profileren. Onderzoek van de samenstellingsopdracht draagt bij aan dit doel. De samenstellingsopdracht is immers voor veel MKB accountants een essentieel onderdeel van hun praktijk.

De samenstellingsopdracht is voor veel MKB accountants een essentieel onderdeel van hun praktijk

Woensdag 3 juni 2015 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Het onderwerp ‘risicogericht samenstellen’ heeft de aandacht van menig MKB accountant, onder meer vanwege de herziene standaard 4410 die per 1 januari 2016 verplicht is gesteld. De redactie van AVTR was ook aanwezig tijdens de presentatie van de bevindingen van het onderzoek. We hebben Elly van der Velden en Hans Gortemaker, beide als onderzoekers verbonden aan het NEMACC, bereid gevonden om nadere vragen te beantwoorden ten aanzien van hun onderzoek.