Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 13 blog entries.

Implementatiewetsvoorstel wettelijke controles jaarrekeningen

2021-02-02T11:02:03+01:0015 juni 2015|Blog|

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158). Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de introductie van een bijbehorende Verordening

De herziene standaard 4410

2021-02-11T11:10:07+01:007 juni 2015|Artikelen, Mr. Mark Dongor AA, Samenstel|

Een vergelijking tussen de huidige en de herziene NV COS 4410 standaard: meer verplichtingen en meer onduidelijkheden? Op 1 oktober 2013 heeft de NBA de consultatieronde gestart voor de invoering van de herziene NV COS 4410 standaard. De consultatieperiode liep tot 11 november 2013 en heeft veel reacties opgeleverd. In eerste instantie was het de

Duiding van gehouden belangen in andere ondernemingen naar aanleiding van Econcern

2021-02-11T11:11:29+01:0019 maart 2015|Artikelen, Compliance, Prof. Mr. Hans Beckman|

Duiding van gehouden belangen in andere ondernemingen in de jaarrekening, mede naar aanleiding van Econcern In de tuchtprocedure tegen de accountant die de jaarrekening 2007 van Econcern van een op 13 mei 2008 gedateerde goedkeurende accountantsverklaring heeft voorzien, speelt de duiding, de waardering en de verwerking van de door Econcern rechtstreeks en/of middellijk gehouden

De RJ en kinderalimentatie

2021-02-02T11:08:16+01:0019 maart 2015|Blog|

Wat hebben de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en kinderalimentatie met elkaar gemeen? Daar boog het Amsterdamse gerechtshof zich op 19/5/2015 over (in zaak 200.156.635-01). De gewezen vrouw wilde hogere alimentatie hebben, de man wilde minder alimentatie betalen. Een van de argumenten van de man was de hogere pensioendotatie. De man dreef zijn onderneming in

Pensioen in eigen beheer

2021-02-11T11:12:43+01:0018 maart 2015|Artikelen, Bijzondere onderzoeken, John Weerdenburg AA|

Waardering pensioen in eigen beheer 2015, het jaar van de stelselwijziging! Veel accountants hebben de jaarrekeningen 2013 van BV’s met een pensioen in eigen beheer 'commercieel' uitgebracht en de voorziening gewaardeerd tegen de (nog geaccepteerde) fiscale waarde. Met ingang van de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014 is dit niet meer

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

2021-02-11T11:13:19+01:0017 maart 2015|Anton Dieleman RA, Artikelen, Compliance|

Wijziging van titel 9 Boek 2 BW Op 11 maart 2015 is het wetsvoorstel dat moet leiden tot wijziging van Titel 9 van Boek 2 BW bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de Europese Richtlijn (2013/34/EU) die betrekking heeft op jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten. Deze Europese Richtlijn

AVTR 2015/35

2021-02-02T11:10:00+01:0013 maart 2015|Annotaties, Compliance, Samenstel|

Toetsers zien samenstelopdracht aan voor controleopdracht   AVTR 2015/35, ECLI:NL:TACAKN:2015:38 (Ak)   Op 9 november 2010 is een accountantspraktijk in het kader van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing (hierna: VPPT) getoetst door de Raad van Toezicht. De toetsing had betrekking op de accountantspraktijk maar ook op de belastingadviespraktijk van betrokkene. De toetsers meende

Accountants die posten in de jaarrekening berekenen: zelftoetsing of zelf toetsen?

2021-02-11T11:13:56+01:0012 maart 2015|Artikelen, Assurance, Drs. Jan-Willem Wiersma RA|

Het verlenen van nevendiensten door accountants aan controlecliënten kan de onafhankelijkheid van accountants bedreigen en betreft daarom een gevoelig onderwerp. De NBA heeft op 30 januari jl. Handreiking 1131 Voorbeelden inzake de ViO uitgebracht waarin onder meer de samenloop van assurancediensten en het opstellen van fiscale berekeningen voor dezelfde assurancecliënt nader is uitgewerkt. Accountants

AVTR 2015/32

2021-02-02T11:11:52+01:006 maart 2015|Annotaties, Assurance|

Accountant heeft niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht   AVTR2015/32, ECLI:NLTACAKN: 2015:35 (Ak)   Een accountant heeft de opdracht om de jaarrekening samen te stellen van een werkmaatschappij. De werkmaatschappij houdt zich deels bezig met activiteiten in het Midden-Oosten. Om opdrachten binnen te halen in het Midden-Oosten wordt er gewerkt met een lokale agent.   De

Ga naar de bovenkant