Waardering pensioen in eigen beheer

2015, het jaar van de stelselwijziging!

Veel accountants hebben de jaarrekeningen 2013 van BV’s met een pensioen in eigen beheer ‘commercieel’ uitgebracht en de voorziening gewaardeerd tegen de (nog geaccepteerde) fiscale waarde. Met ingang van de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014 is dit niet meer toegestaan (RJ-uiting 2014-4). Het gevolg hiervan is een stelselwijziging. U kunt hierbij kiezen uit twee mogelijkheden: óf u waardeert de voorziening pensioen in eigen beheer tegen de ‘RJ-waarde’, óf u brengt de jaarrekening uit op fiscale grondslag. Meer smaken zijn er niet.

Vanaf 2014 moet u dus een stelselwijziging doorvoeren, omdat één of meer grondslagen (grondslagen van waardering en resultaatbepaling) en/of regels anders zijn dan die, welke zijn gebruikt bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening. (RJ A3-101). De stelselwijziging moet worden doorgevoerd per begin van het boekjaar 2014. De Raad voor de Jaarverslaggeving staat toe dat u in deze situaties de vergelijkende cijfers niet aanpast, maar dit mag uiteraard wel.

Het pensioen in eigen beheer is voor veel accountants een lastige balanspost. Dit komt voort uit de vele opvattingen over de waardering hiervan