Een vergelijking tussen de huidige en de herziene NV COS 4410 standaard: meer verplichtingen en meer onduidelijkheden?

Op 1 oktober 2013 heeft de NBA de consultatieronde gestart voor de invoering van de herziene NV COS 4410 standaard. De consultatieperiode liep tot 11 november 2013 en heeft veel reacties opgeleverd. In eerste instantie was het de bedoeling dat de herziene standaard zou worden ingevoerd per 1 januari 2014. De hoeveelheid reacties hebben de NBA doen besluiten om de invoering van de herziene standaard uit te stellen.  Uiteindelijk is de herziene standaard per 1 oktober 2014 definitief ingevoerd. De bedoeling is dat deze standaard wordt toegepast per 1 januari 2016 en derhalve geldt voor samen te stellen jaarrekeningen vanaf boekjaar 2015. Eerdere toepassing behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

In dit artikel behandel ik de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe standaard en de huidige (oude) standaard. Omwille van de leesbaarheid omschrijf ik de huidige standaard als ‘oud’ en de herziene standaard als ‘nieuw’. Ik ga er vanuit dat NV COS 4410 het meest wordt toegepast bij het samenstellen van jaarrekeningen. Zodoende maak ik bij de behandeling gebruik van de term jaarrekening in plaats van de term ‘financieel overzicht’.

‘De accountant wordt nog wel geacht te worden ingeschakeld voor zijn deskundigheid op het gebied van financiële verslaggeving, maar nu ook voor zijn deskundigheid op het gebied van administratieve werking’