Over retrospectief herstel en intrekken van de controleverklaring
Uitkomsten van interne of externe reviews kunnen de
accountantsorganisatie voor lastige dilemma’s stellen over retrospectief
herstel van controlewerkzaamheden of het ‘intrekken’ van de afgegeven
controleverklaring bij de jaarrekening. Ook externe omstandigheden
kunnen hiertoe leiden als bijvoorbeeld signalen worden ontvangen dat
de gedeponeerde jaarrekening van een controlecliënt in ernstige mate
tekortschiet in het te geven inzicht. In alle gevallen en voor alle partijen
een lastige situatie. Echter tegelijkertijd een situatie waarin betrokken
partijen pro-actief dienen te handelen.

Wellicht ervaart de accountant de exercitie als een gifpil, terwijl deze is bedoeld als bescherming

In deze bijdrage1 behandel ik een aantal specifi eke situaties alsmede
gewenste handelswijzen voor de accountantsorganisatie. Wellicht
ervaart de accountant de exercitie als een gifpil, maar het is bedoeld
als bescherming van het maatschappelijk verkeer. Immers, het
maatschappelijk verkeer moet kunnen blijven vertrouwen op de
afgegeven oordelen van accountants zodat zij op basis van die oordelen
(rationele) economische beslissingen kunnen blijven nemen.