De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt in RJ-Uiting 2021-8 voor hoofdstuk 400 Bestuursverslag beleidsneutraal te herstructureren.

Met deze nieuw voorgestelde inrichting en structuur wordt beoogd de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten. De gebruiker wordt op deze manier beter gefaciliteerd om te bepalen welke voorschriften op een specifieke onderneming van toepassing zijn. De inhoudelijke kern van de bepalingen is ongewijzigd gebleven.

U kunt de RJ-Uiting downloaden en lezen op de website van RJnet.nl.