De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert haar aangepaste interpretatie van het begrip ‘incident’ bij incidentmeldingen door accountantsorganisaties.

Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op een juiste manier mee omgaan. Omdat de wet niet precies definieert wat een incident is, geeft de AFM een interpretatie. Uit gesprekken met accountantsorganisaties bleek dat in de huidige interpretatie op onderdelen verduidelijking nodig was. Met deze herziene interpretatie wil de AFM waar mogelijk deze verduidelijking bieden.

Reageren
De AFM vraagt accountantsorganisaties en andere belanghebbenden te reageren op de consultatie. Dat kan tot 29 juni 2021. Reageren kan schriftelijk via wta@afm.nl. Vermeld in de onderwerpregel: ‘Consultatie interpretatie incidentmeldingen’.

Lees het volledige bericht van AFM hier.