De Accountantskamer heeft haar jaarverslag aan de Minister van Financiën aangeboden. Naast de presentatie van de cijfers over 2020 zijn bijdragen opgenomen van de voorzitter Sandra Schreuder en van accountantslid Wim Schoonderbeek. De blik “van buiten naar binnen” is van de hand van advocaat Noor Zetteler. Tot slot bevat het verslag een vooruitblik naar 2021.

In de inleiding schrijft mevrouw Schreuder dat het positief te noemen is dat de coronacrisis de accountantskamer heeft genoodzaakt tot ontwikkeling te komen van een virtuele omgeving voor overleg en afstemming en gezien de tijdwinst is dat een “blijver”. Met als kanttekening dat veel leden nog altijd de voorkeur blijven geven aan een live-gesprek waarbij de dynamiek en communicatie anders is dan via een scherm, waarbij gevoel en vertrouwen krijgen bij partijen ingewikkelder ligt.Wim Schoonderbeek schrijft een stuk over de accountant tussen juristen. Hij onderschrijft dat het samenspel tussen juristen en accountants een boeiend en leerzaam proces is. De accountantsleden leren van de kritische vragen van de juristen, omgekeerd verkrijgen juristen meer kennis over de wijze waarop accountants opereren en de daarbij geldende regels. Het belangrijkste vindt hij eigenlijk dat dit samenspel leidt tot goed onderbouwde uitspraken.Advocaat Noor Zettler levert een bijdrage met betrekking tot de waarde van de klacht- en tuchtprocedure tegen accountants waarin zij twee suggesties geeft met betrekking tot de vraag hoe zou de Accountantskamer haar impact kan vergroten in het civiele debat en in hoeverre dat zou bijdragen aan het doel van de tuchtrechtelijke procedure: het herstel van het vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening door de accountant.

Gevolgd door de cijfers van 2020 afsluitend met een vooruitblik voor 2021 met bovenaan de lijst, verdere digitalisering van het (werk)proces waardoor met digitale dossiers gewerkt kan worden.

Lees het volledige jaarverslag hier: accountantskamer.eu