Herziene versie NBA-handreiking 1147 over gevolgen coronapandemie

2021-02-09T15:46:59+01:009 februari 2021|Nieuws|

De handreiking die op 22 december jl. werd gepubliceerd is op enkele punten aangepast. De wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk van aard, als wel tekstueel. De reactie van enkele leden op de oproep die gedaan werd bij de publicatie van de handreiking om mogelijke verbeterpunten te melden, heeft geleid tot deze herziene handreiking. Download

Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor rapporteren over fraude in de controleverklaring

2021-02-09T15:45:11+01:009 februari 2021|Nieuws|

De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de werkgroep tien concrete aanbevelingen voor de controleverklaringen, om die (zo mogelijk al) voor 2020 toe te passen. Uit het onderzoek blijkt dat accountants in 44 van de vijftig controleverklaringen bij de

RJ steunt EU-goedkeuring IFRS 17

2021-02-09T15:42:26+01:009 februari 2021|Nieuws|

Op 21 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een brief gestuurd naar EFRAG. Hierin geeft de RJ aan voorstander te zijn van een snelle endorsement van IFRS 17. Dit om te zorgen dat de toepassing ervan vanaf januari 2023 niet in het gedrang komt. Wilt u de commentaarbrief aan EFRAG lezen? U

Data-analyse bij niet-OOB-accountantsorganisaties: uitvoering laag aantal wettelijke controles verhoogt kans op onvoldoende kwaliteit

2021-02-09T15:35:41+01:009 februari 2021|Nieuws|

Bij accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. Dat blijkt uit een data-analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om risico’s bij niet-OOB-accountantsorganisaties

AFM deelt aanbevelingen om auditcommissies te versterken in hun rol bij controle jaarrekening

2021-02-09T15:36:35+01:009 februari 2021|Nieuws|

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht de rol van auditcommissies van Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het monitoren van diens wettelijke controle. Met haar observaties en aanbevelingen wil de AFM auditcommissies versterken in de uitvoering van deze rol. In het kort Leidende rol in selectieproces accountantsorganisatie Ruimte

NBA werkt aan standaarden voor NOW-regeling

2021-02-02T11:24:11+01:0023 april 2020|Nieuws|

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) leidt tot veel vragen bij accountants. De NBA werkt aan standaarden voor accountants. Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten terugkrijgen, mits zij kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden. Dat aantonen moet uiteindelijk voor

RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

2021-02-02T11:25:24+01:0023 april 2020|Nieuws|

Op 26 maart jl. is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting heeft de RJ de belangrijkste aandachtspunten voor de jaarverslaggeving 2019 weergegeven als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Op 26 maart jl. is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ gepubliceerd De praktijk heeft de

Coronavirus resources for European accountants

2021-02-02T11:25:50+01:0015 april 2020|Nieuws|

We worden allemaal getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. De gevolgen ervan hebben een grote invloed op ons dagelijks leven, de economie en ook op accountants in alle hoedanigheden in de hele samenleving.   We worden allemaal getroffen door de uitbraak van het Coronavirus Accountancy Europe verzamelt alle middelen die relevant zijn voor Europese

Update nieuw-format-assurance-rapporten en gewijzigde controleverklaring woningcorporaties

2021-02-02T11:26:30+01:0015 april 2020|Nieuws|

De NBA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in enkele nieuw-format-assurance-rapporten (Engels en Nederlands). In de templates assurance-rapporten 3.1.1 en 3.1.2 zijn wijzigingen aangebracht. In de templates assurance-rapporten 3.1.1 en 3.1.2 zijn wijzigingen aangebracht Het gaat om o.a. de volgende aanpassingen: Voorafgaand aan de assurance-rapporten bevat een NB-tekst een uitleg van het gebruik van geldende

The Financial Reporting Implications of COVID-19

2021-02-02T11:26:58+01:0013 april 2020|Nieuws|

De pandemie veroorzaakt door het coronavirus en de economische gevolgen ervan maken dat investeerders en andere belanghebbenden meer dan ooit financiële informatie van hoge kwaliteit nodig hebben. De coronacrisis en de economische gevolgen hiervan zorgt ervoor dat investeerders meer dan ooit financiële informatie van hoge kwaliteit nodig hebben Daartoe hebben accountantskantoren, regelgevers, IFAC-lidorganisaties en anderen

Ga naar de bovenkant