Op 21 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een brief gestuurd naar EFRAG. Hierin geeft de RJ aan voorstander te zijn van een snelle endorsement van IFRS 17. Dit om te zorgen dat de toepassing ervan vanaf januari 2023 niet in het gedrang komt.

Wilt u de commentaarbrief aan EFRAG lezen? U kunt deze op de website van RJnet downloaden.

Bron: RJnet