De NBA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in enkele nieuw-format-assurance-rapporten (Engels en Nederlands).

In de templates assurance-rapporten 3.1.1 en 3.1.2 zijn wijzigingen aangebracht.

In de templates assurance-rapporten 3.1.1 en 3.1.2 zijn wijzigingen aangebracht

Het gaat om o.a. de volgende aanpassingen:

  • Voorafgaand aan de assurance-rapporten bevat een NB-tekst een uitleg van het gebruik van geldende criteria;
  • In de paragrafen met de basis voor het oordeel of de conclusie zijn geldende onafhankelijkheidsvoorschriften verduidelijkt;
  • Een passage over of geldende criteria toepasbaar zijn voor de doelstellingen van te identificeren beoogde gebruikers staat nu als mogelijke toevoeging in een voetnoot en niet langer in de hoofdtekst. In de praktijk komt het weinig voor dat de verantwoordelijke partij zich voor deze vraag gesteld ziet;

Alle aanpassingen lezen

Bron: NBA