De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) leidt tot veel vragen bij accountants. De NBA werkt aan standaarden voor accountants.
Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten terugkrijgen, mits zij kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden. Dat aantonen moet uiteindelijk voor een deel van de aanvragen worden onderbouwd met een accountantsverklaring; de grens daarvoor is nog niet bepaald.

De NBA werkt aan standaarden voor accountants omdat de NOW-regeling tot veel vragen leidt bij accountants

De NBA heeft als onderdeel van het overleg met het ministerie van SZW aangegeven dat het verstandig is om passende standaarden te ontwikkelen voor accountantsverklaringen bij de NOW-regeling. De NBA heeft daarover ook een brief gezonden aan het ministerie.

Lees het volledige bericht hier.

Bron: NBA