dame_in_overleg

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht de rol van auditcommissies van Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het monitoren van diens wettelijke controle. Met haar observaties en aanbevelingen wil de AFM auditcommissies versterken in de uitvoering van deze rol.

In het kort

  • Leidende rol in selectieproces accountantsorganisatie
  • Ruimte voor verbetering bij monitoring accountantscontrole
  • Transparantie over selectie accountantsorganisatie nog niet goed
  • Concrete aanbevelingen voor versterking rol
  • Belangrijke schakel in het verslaggevingsproces

Lees het volledige bericht hier.

Bron:  afm.nl