De pandemie veroorzaakt door het coronavirus en de economische gevolgen ervan maken dat investeerders en andere belanghebbenden meer dan ooit financiële informatie van hoge kwaliteit nodig hebben.

De coronacrisis en de economische gevolgen hiervan zorgt ervoor dat investeerders meer dan ooit financiële informatie van hoge kwaliteit nodig hebben

Daartoe hebben accountantskantoren, regelgevers, IFAC-lidorganisaties en anderen snel advies en begeleiding beschikbaar gesteld over de boekhoudkundige en financiële rapportagevereisten waarmee rekening moet worden gehouden bij het aanpakken van de financiële effecten van COVID-19 bij het opstellen van financiële overzichten. Veel van deze bronnen zijn gemakkelijk verkrijgbaar via IFAC’s COVID-19 resource center.

Om de hoogtepunten van dit richtsnoer te consolideren, wordt in dit artikel een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten gegeven.

Lees verder 


Bron: IFAC