De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de werkgroep tien concrete aanbevelingen voor de controleverklaringen, om die (zo mogelijk al) voor 2020 toe te passen.

Uit het onderzoek blijkt dat accountants in 44 van de vijftig controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2019 van de AMX en AEX-fondsen nu al in een afzonderlijke paragraaf over (de risico’s op) fraude rapporteren en 41 keer ook over (risico’s van) overtreding van wet- en regelgeving. Over 2018 was dat maar bij 22 respectievelijk 15 controleverklaringen het geval.

Lees het volledige bericht hier

Bron: NBA.nl