Op 26 maart jl. is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting heeft de RJ de belangrijkste aandachtspunten voor de jaarverslaggeving 2019 weergegeven als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Op 26 maart jl. is RJ-Uiting 2020-5 ‘Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019’ gepubliceerd

De praktijk heeft de RJ gevraagd nadere ondersteuning te geven bij het toepassen van de relevante bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met de coronacrisis. De RJ heeft in de bijlagen van deze RJ-Uiting daarom voorbeeldteksten als handreiking voor de praktijk opgenomen. Deze voorbeeldteksten hebben betrekking op het bestuursverslag.

Lees verder

Bron: RJnet