Opvolging brief kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de besluitvorming in reactie op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) van 20 maart 2020. Daarnaast biedt hij de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van de ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’.

Bron: Rijksoverheid.nl