De kwaliteitsmaatregelen in het niet-OOB-segment worden sinds eind 2020 aangestuurd door het Platform niet-OOB. Dit Platform, onder voorzitterschap van Roland Ogink en Bart Jonker heeft een passende verbeteragenda gemaakt, toegesneden op het niet-OOB-segment. Hierin hebben vier thema’s prioriteit gekregen.

De volgende thema’s in de niet-OOB-agenda komen als eerste aan de orde:

  • Invoering van een op het structuurregime geïnspireerd governance model
  • Overdracht van het toezicht van NBA/SRA naar de AFM
  • Vliegurencriterium
  • Kwaliteitsgerichte cultuur

In het Platform niet-OOB neemt een aantal kantoren deel dat al vanaf de publicatie van het rapport ‘In het Publiek Belang’ actief is met de 53 verbetermaatregelen. Het betreft Grant Thornton, Baker Tilly en HLB Van Daal. Tevens kan het Platform worden gezien als een voortzetting van de projectgroep niet-OOB. Om die reden wordt deelgenomen door de SRA (en de kantoren de Jong & Laan en Borrie). Om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen van de achterban is het Platform uitgebreid met de kantoren Schuurman & De Leeuw en Confirm.

Door de vertegenwoordiging van grotere, middelgrote en kleinere kantoren (bekeken vanuit de omvang van de portefeuille controleopdrachten) is het Platform een afspiegeling van het niet-OOB-segment. Vanuit deze verschillende perspectieven kan het Platform de proportionaliteit van de maatregelen toetsen.

Om te kunnen sparren over de activiteiten en maatregelen in het niet-OOB-segment overweegt het Platform niet-OOB een klankbordgroep in te stellen.

Dowload het werkprogramma niet-OOB hier

Bron: NBA.nl