Publicatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag

2021-02-02T11:31:26+01:0019 maart 2020|Nieuws|

Afgelopen week is NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag goedgekeurd door het bestuur. De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad

Tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’

2021-02-02T11:31:57+01:0019 maart 2020|Nieuws|

De NBA publiceert de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel. Wat is er veranderd? Bij de publicatie van de eerste consultatieversie van december 2018 kondigde de NBA aan de handreiking beter toegankelijk te willen maken door de teksten beter leesbaar te maken. De beroepsorganisaties hebben de respons verder verwerkt op de

Ga naar de bovenkant