De NBA publiceert de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel. Wat is er veranderd?

Bij de publicatie van de eerste consultatieversie van december 2018 kondigde de NBA aan de handreiking beter toegankelijk te willen maken door de teksten beter leesbaar te maken.

De beroepsorganisaties hebben de respons verder verwerkt op de eerste versie

In samenwerking met de beroepsorganisaties Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) is de handreiking nu herschreven en is informatie anders geordend. (Aan de hand van de transponeringstabellen kunt u nagaan in welke paragraaf bepaalde onderwerpen nu worden behandeld.)

 

Op een enkel punt na hebben de beroepsorganisaties geen inhoudelijke wijzigingen beoogd en ook geen andere standpunten ingenomen. In deze tweede consultatieversie hebben de beroepsorganisaties verder de respons verwerkt op de eerste versie.

Lees verder

Bron: NBA