Afgelopen week is NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag goedgekeurd door het bestuur.

De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132).

 

Van accountants wordt verwacht dat zij beperkte controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het verslag

 

In deze wet krijgen beursgenoteerde ondernemingen de verplichting om een bezoldigingsverslag op te nemen met informatie over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen. Van accountants wordt verwacht dat zij beperkte controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het verslag. De betreffende werkzaamheden zijn opgenomen in het nieuwe wetsartikel 2: 135b BW. Een separate rapportage over de uitgevoerde werkzaamheden is volgens de (toelichting op de) wet niet nodig.

Lees verder

Bron: NBA