Materialiteit blijft lastig. Waarom? Omdat het niet in één tool of checklist is te vangen. De materialiteit bestaat immers niet. Aan de andere kant maakt dat het onderwerp juist interessant. In dit artikel komen de verschillende aspecten en niveau’s van materialiteit aan bod, hoe je deze in de praktijk toepast en veel voorkomende praktijkvragen.

Waarom materialiteit?
Er zijn grofweg twee redenen waarom materialiteit wordt toegepast. De eerste is voldoen aan regelgeving, de tweede is efficiency.

Materialiteit is opgenomen in de Controle- en overige standaarden, in Standaard 320 ‘Materialiteit bij de planning en uitvoering van de controle’ maar ook in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Toepassing van materialiteit in de planningsfase kan leiden tot een efficiënte uitvoering van de opdracht

Toepassing van materialiteit in de planningsfase kan leiden tot een efficiënte uitvoering van de opdracht. Daarom heeft het vaak de voorkeur dat je de materialiteit al in de planningsfase berekent. De focus ligt op het risico op afwijkingen van materieel belang. Door toepassing van materialiteit kun je deze afwijkingen beter ontdekken. Immers de werkzaamheden richten zich niet op posten of bedragen die er niet toe doen maar alleen op die posten of bedragen die het inzicht in de jaarrekening kunnen beïnvloeden.