Vanaf 1 maart jl. hanteert de Accountantskamer een nieuw procesreglement, het Procesreglement Accountantskamer 2015. Het nieuwe reglement volgt het reglement uit 2013 op en is van toepassing op alle zaken die na 1 maart jl. aanhangig worden gemaakt.

 

Het nieuwe reglement volgt het reglement uit 2013 op en is van toepassing op alle zaken die na 1 maart jl. aanhangig worden gemaakt

Het procesreglement is een nuttig instrument dat klagers en verweerders inzicht geeft in de hoofdlijnen van de procedure bij de Accountantskamer. Het is geen wetgeving; het is opgesteld door de Accountantskamer zelf en heeft dus niet het democratische wetgevingsproces doorlopen. De Accountantskamer zal het uiteraard toepassen op de door haar behandelde tuchtzaken, maar de toepassing kan niet rechtens worden afgedwongen. Het wettelijk regime is geregeld in met name de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra), in het bijzonder Hoofdstuk IV (Het tuchtgeding in eerste aanleg, artikelen 22 – 42).