In 63 procent van de jaarrekeningcontroles constateren accountants afwijkingen. Dat blijkt uit een steekproef van 467 geanonimiseerde controle-opdrachten uitgevoerd door vier oob-kantoren.

 

De resultaten van de steekproef zijn vandaag gepubliceerd op het Dashboard Accountancy. De onderzochte controles hebben betrekking op de boekjaren 2015, 2016 en 2017. Ruim 80 procent van de ondernemingen in de steekproef is te classificeren als groot of middelgroot.

 

Bij afwijkingen kan het gaan om ‘harde’ technische onjuistheden, maar ook meer ‘zachte’ verschillen in beoordeling, omdat posten in de jaarrekening onderhevig kunnen zijn aan een bepaalde mate van subjectiviteit. In het artikel wordt ook weergegeven wat de invloed van de afwijkingen is op het gepresenteerde vermogen en resultaat.

Lees verder

Bron: NBA