NBA Alert 42, over de gevolgen van het coronavirus voor het werk van accountants, is door de NBA ingrijpend aangepast. Er is een nieuw hoofdstuk ingevoegd: ‘Moet een opgemaakte jaarrekening die nog niet is vastgesteld worden aangepast als gevolg van nieuwe informatie over corona?’

 

De uitbraak van het coronavirus is in principe geen reden voor aanpassing van de jaarrekening

De update van de Alert neemt als uitgangspunt dat de datum waarop het management de jaarrekening opmaakt ook de datum is tot waar gebeurtenissen na balansdatum worden meegenomen. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk, maar de uitbraak van het coronavirus is in principe geen reden voor aanpassing.

Lees verder

 
Bron: NBA