Naar verwachting zal uiterlijk per 1 januari 2020 de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiermee zullen onder meer nieuwe wettelijke bepalingen worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting een overzicht van deze komende wetswijziging, tevens wordt uiteengezet welke aanpassingen als gevolg daarvan zullen worden doorgevoerd in de RJ-bundel.

Download richtlijn

BRON: RJ Net