Er leven veel vragen in de praktijk over de mogelijke impact van de uitbraak van het coronavirus – Covid 19 – op de jaarverslaggeving 2019.

Veel vragen in de praktijk over de mogelijke impact van het coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

Om de praktijk in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving in deze RJ-Uiting weer wat in dit verband de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de jaarverslaggeving 2019 op basis van de bestaande wet- en regelgeving.

Lees verder