De NBA publiceert heeft op 17 juni 2016 een update van HRA deel 3 Voorbeeldteksten gepubliceerd, met hierin onder meer de nieuwe opdrachtbevestiging voor samenstellingsopdrachten en de assurance-rapporten bij maatschappelijke verslagen. De samenstellingsverklaringen volgens de ‘oude’ Standaard 4410 zijn vervallen.

 

XBRL-verklaringen

De NBA-verklaringengenerator beschikt vanaf heden over de mogelijkheid om verklaringen uit sectie II (de controle-, beoordelings- en samenstellingsverklaring) op te slaan in het digitale XBRL-formaat. De verklaring in het XBRL-formaat vormt een onderdeel van de SBR Assurance oplossing.

De mogelijkheid om te exporteren naar XBRL is momenteel voor alle voorbeeldrapportages aanwezig, maar is buiten de hierboven genoemde verklaringen niet functioneel. In een volgende update zal de knop “Exporteer naar XBRL” alleen zichtbaar zijn als daadwerkelijk de verklaring opgeslagen kan worden in het XBRL-formaat.

 

Redactionele tekortkomingen in deel 3 HRA

Het pdf-bestand met als inhoud deel 3 HRA bevat nog enkele tekortkomingen van redactionele aard. Zo komt het een enkele keer voor dat een voetnoot en de bijbehorende uitleg op verschillende pagina’s terecht komen, of dat de volgorde van de uitleg van voetnoten afwijkt van de volgorde van de nummers.

De NBA streeft ernaar dergelijke tekortkomingen bij een volgende update weg te werken.