Tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’

2021-02-02T11:31:57+01:0019 maart 2020|Nieuws|

De NBA publiceert de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel. Wat is er veranderd? Bij de publicatie van de eerste consultatieversie van december 2018 kondigde de NBA aan de handreiking beter toegankelijk te willen maken door de teksten beter leesbaar te maken. De beroepsorganisaties hebben de respons verder verwerkt op de

Optreden als gerechtelijke deskundige? Een paar belangrijke aandachtspunten

2021-01-27T15:07:47+01:0021 januari 2020|Blog, Tuchtrecht|

In een lopende tuchtzaak waarbij de zitting op maandag 13 januari 2020 was, is er door klagers een klacht ingediend tegen een accountant die was benoemd als gerechtelijke deskundige. De klacht had betrekking op het uitgebrachte deskundigenbericht door de accountant. Volgens klagers bevatte het deskundigenbericht onjuistheden en was het onvoldoende duidelijk welke informatie de accountant

Wie is meldplichtig in de zin van de WWFT?

2021-02-02T10:11:05+01:0022 juni 2017|Bijzondere onderzoeken, Blog, Tuchtrecht|

De Wet witwassen en financiering van terrorisme (hierna: de WWFT) heeft als doel om witwassen van gelden tegen te gaan. De WWFT verplicht financiële instellingen en diverse vrije beroepsbeoefenaren om enerzijds cliëntonderzoek te verrichten en anderzijds melding te maken van enige transacties die ongebruikelijk zijn. Ten aanzien van het melden van ongebruikelijke transacties stelt de

Ga naar de bovenkant