Er heerst al een geruime tijd enige onrust rondom de toetsingen bij MKB kantoren. Vanwege deze onrust hebben enkele serviceorganisaties1 voor accountantskantoren de handen ineengeslagen. In eerste instantie hebben zij het bestuur van de NBA verzocht om maatregelen te nemen. De NBA had toegezegd om met verbeteringen te komen. Echter vonden de serviceorganisaties dit onvoldoende. Zodoende hebben ze het initiatief genomen om de regelgeving op het gebied van kantoortoetsingen aan te passen. Het initiatief moest worden ondersteund door ten minste 100 accountants. Uiteindelijk hebben circa 300 accountants het initiatief ondersteund, met als gevolg dat dit onderwerp op de agenda van de ledenvergadering is geplaatst.

Er heerst al een geruime tijd enige onrust rondom de toetsingen bij MKB kantoren.

Er heerst al een geruime tijd enige onrust rondom de toetsingen bij MKB kantoren. Vanwege deze onrust hebben enkele serviceorganisaties1 voor accountantskantoren de handen ineengeslagen. In eerste instantie hebben zij het bestuur van de NBA verzocht om maatregelen te nemen. De NBA had toegezegd om met verbeteringen te komen. Echter vonden de serviceorganisaties dit onvoldoende. Zodoende hebben ze het initiatief genomen om de regelgeving op het gebied van kantoortoetsingen aan te passen. Het initiatief moest worden ondersteund door ten minste 100 accountants. Uiteindelijk hebben circa 300 accountants het initiatief ondersteund, met als gevolg dat dit onderwerp op de agenda van de ledenvergadering is geplaatst.