Over Esther

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Esther has created 61 blog entries.

Opvolging brief kostenkader AFM

2021-02-12T22:54:37+01:009 februari 2021|Nieuws|

Opvolging brief kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’ Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de besluitvorming in reactie op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) van 20 maart 2020. Daarnaast biedt hij de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van

Herziene versie NBA-handreiking 1147 over gevolgen coronapandemie

2021-02-09T15:46:59+01:009 februari 2021|Nieuws|

De handreiking die op 22 december jl. werd gepubliceerd is op enkele punten aangepast. De wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk van aard, als wel tekstueel. De reactie van enkele leden op de oproep die gedaan werd bij de publicatie van de handreiking om mogelijke verbeterpunten te melden, heeft geleid tot deze herziene handreiking. Download

Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor rapporteren over fraude in de controleverklaring

2021-02-09T15:45:11+01:009 februari 2021|Nieuws|

De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de werkgroep tien concrete aanbevelingen voor de controleverklaringen, om die (zo mogelijk al) voor 2020 toe te passen. Uit het onderzoek blijkt dat accountants in 44 van de vijftig controleverklaringen bij de

RJ steunt EU-goedkeuring IFRS 17

2021-02-09T15:42:26+01:009 februari 2021|Nieuws|

Op 21 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een brief gestuurd naar EFRAG. Hierin geeft de RJ aan voorstander te zijn van een snelle endorsement van IFRS 17. Dit om te zorgen dat de toepassing ervan vanaf januari 2023 niet in het gedrang komt. Wilt u de commentaarbrief aan EFRAG lezen? U

Data-analyse bij niet-OOB-accountantsorganisaties: uitvoering laag aantal wettelijke controles verhoogt kans op onvoldoende kwaliteit

2021-02-09T15:35:41+01:009 februari 2021|Nieuws|

Bij accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. Dat blijkt uit een data-analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om risico’s bij niet-OOB-accountantsorganisaties

AFM deelt aanbevelingen om auditcommissies te versterken in hun rol bij controle jaarrekening

2021-02-09T15:36:35+01:009 februari 2021|Nieuws|

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzocht de rol van auditcommissies van Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het monitoren van diens wettelijke controle. Met haar observaties en aanbevelingen wil de AFM auditcommissies versterken in de uitvoering van deze rol. In het kort Leidende rol in selectieproces accountantsorganisatie Ruimte

Samenvatting Webinar NBA helpt

2021-02-11T10:19:32+01:0022 december 2020|Artikelen, Redactie AVTR|

- Praktijkcases NOW 1 Tijdens de webinar NOW Praktijkcases, georganiseerd door het NBA en gehouden op 10 december 2020 door Gerrit Heikoop, kwamen diverse praktijkcases aan bod en vragen die spelen met betrekking tot samenstelling van de NOW-aanvraag door accountants. Vragen van online deelnemers, hoofdzakelijk accountants, werden tijdens het webinar live beantwoord. Het aanwezige

Data driven NOW auditing

2021-02-11T10:20:41+01:0022 december 2020|Artikelen, Bijzondere onderzoeken, Pieter de Kok RA|

Pieter de Kok Planning van de NOW controle Van Coney mag natuurlijk verwacht worden dat we de 3900N standaard en bijhorende accountantsprotocol bestuderen vanuit een data-driven mindset, dat we nadenken over welke werkzaamheden we met inzet van data-analyse, process mining en visualisatie kunnen oppakken? Dat hebben we ook gedaan, en we zijn in het

Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW

2021-02-11T10:21:09+01:0022 december 2020|Artikelen, Bijzondere onderzoeken|

Bron: rijksoverheid.nl Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Dat is opgenomen in art. 1 lid 2 van de NOW-regeling. Daar staat dat voor het omzetbegrip gekeken wordt naar wat er voor de winst- en verliesrekening als netto-omzet wordt gezien en naar alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten

Ga naar de bovenkant